Wedding season

SHEIN 挖肩荷葉邊上身蕾絲緞面伴娘連衣裙
SHEIN 露背高衩伴娘連衣裙
SHEIN 鐘形袖高衩伴娘連衣裙
SHEIN 後鏤空高衩伴娘連衣裙
SHEIN 挖肩露背圍裹下擺前短後長伴娘連衣裙
SHEIN 十字交叉鏤空及地連衣裙
SHEIN 1入組印花多層邊短款上衣和1入組魚尾短裙套裝