SHEIN X Jessica Di Michele

SHEIN X Jessica Di Michele 素色羅紋針織單排釦落肩袖上衣

SHEIN X Jessica Di Michele 素色羅紋針織單排釦落肩袖上衣

SHEIN X Jessica Di Michele 點點圖案荷葉邊細節半身裙

SHEIN X Jessica Di Michele 點點圖案荷葉邊細節半身裙

SHEIN X Jessica Di Michele 方領流蘇細節高衩不附腰帶連衣裙

SHEIN X Jessica Di Michele 方領流蘇細節高衩不附腰帶連衣裙

SHEIN X Jessica Di Michele 單肩流蘇邊側打結不對稱下擺亮片連衣裙

SHEIN X Jessica Di Michele 單肩流蘇邊側打結不對稱下擺亮片連衣裙